16تصویر زیبا از مکانهای جذاب دنیا

16تصویر زیبا از مکانهای جذاب دنیا

1394/4/812:02

ساحل سرخ چین

2. پارک ساحلی هیتاچی (ژاپن)

2. پارک ساحلی هیتاچی (ژاپن)

3.سواحل یخی (بولیوی)

3.سواحل یخی (بولیوی)


4. لاله های هلند

4. لاله های هلند

5. تونل عشق (اوکراین)

5. تونل عشق (اوکراین)

6. جنگل بامبو (ژاپن)

6. جنگل بامبو (ژاپن)

7. Naica معدن (مکزیک)

7. Naica معدن (مکزیک)

8.خیابانی در شهر بن (آلمان)

8.خیابانی در شهر بن (آلمان)

9. Takinoue پارک (ژاپن)

9. Takinoue پارک (ژاپن)

10.کوه Tianzi (چین)

10.کوه  Tianzi (چین)

11. کوه Roraima (ونزوئلا)

11. کوه Roraima (ونزوئلا)

12. Westeria تونل گل (ژاپن)

12. Westeria تونل گل (ژاپن)

13. دریاچه Retba (سنگال)

13. دریاچه Retba (سنگال)

14. زمین گل کلزا (چین)

14. زمین گل کلزا (چین)

15. جنگل سیاه (آلمان)

15. جنگل سیاه (آلمان)

16. Zhangye Danxia (چین)

16. Zhangye Danxia (چین)

گردآوری: تحریریه نیمکد