بادمجان را هرگز سرخ نکنید

بادمجان را هرگز سرخ نکنید

1396/8/2223:24

نکته غذایی در مورد بادمجان

خوردن بادمجان به صورت خام وپخته موجب تقویت استخوان،کاهش استرس،کنترل دیابت وسلامت قلب میشود.

سرخ کردن ب دلیل جذب بالای چربی موجب نابودی قلب میشود.